Evenimente

Evenimente

Alegerea noului Consiliu Director

Joi 11 aprilie 2024 la Centrul de Afaceri, Transfer Tehnologic și Incubator de Afaceri  – CATTIA Brașov, a avut loc ședința  Adunării Generale a Asociaților a Asociației Parcurilor Industriale, Tehnologice, Științifice și a Incubatoarelor de Afaceri din România – APITSIAR.

            Ordinea de zi aprobată de cei prezenți, cuprinde un singur punct și anume alegeri  pentru un mandat de 4 ani a unui nou Consiliu Director.

            Misiunea încredințată  Consiliului Director, al cărui mandat  încetează, a constat în identificarea soluțiilor privind  implementarea proiectelor de alimentare cu energie din surse regenerabile – tipuri de soluții verzi pentru platforme industriale, proiecte deja concretizate la parcurile industriale Tetarom, Cugir, Gorj și în curs de realizare la parcul industrial Mureș.

            Rezultatul alegerilor reconfirmă în funcția de Președinte pe d-l Dr. ing. Emil Nicolae Muntean, director general al parcului Industrial Cugir, iar pentru celelalte 8 funcții sunt aleși reprezentanți de parcuri industriale din cele 8 regiuni de dezvoltare ale țării, după cum urmează:

 

      Președinte,               d-l Emil Nicolae Muntean, director genral Parcul Industrial Cugir;

      Vicepreședinți :        d-l Octavian Iuliu Fodor, director general adjunct  TETAROM SA Cluj - Napoca;

                                       d-l Ioan Ungurean, director general Parcul Industrial Mangalia;

                                       d-l György Zsolt Sofálvi, director general Parcul Industrial Mureș;

                                       d-l Eftemie Popescu, director genral Parcul Industrial Gorj.

      Membri:                    d-l Nicolae Jianu, director general Parcul Tehnologic și Industrial Giurgiu Nord;

                                       d-l Constantin Șerbescu, director general Parcul Științific Tehnopolis Iași;

                                       d-l Gheorghe Popa, director general Parcul Industrial Priboiu-Târgoviște;

                                       d-l Constantin Vâlceanu, director general Parcul Industrial Hunedoara.

         Misiunea încredințată Consiliului Director nou ales este de a participa activ cu soluții  concrete la  toate dezbaterile privind  elaborarea ghidului solicitantului, pentru fiecare regiune de dezvoltare regională din țară, referitor la  apelurile de proiecte privind structuri de afaceri de tip  parc industrial, parc tehnologic și parc științific.